NUCLEAR REACTOR DATA

Authors & Affiliations

Blokhin A.1, Manokhin V.1, Livke A.2, Shvetsov A.2, Nagorny V.2, Zhitnik A.2, Chirkin V.2, Nefedov Y.2, Semenov V.2, Shmarov A.2, Orlov R.2, Savin M.2, Markovskij D.3, Chuvilin D.3, Zagryadsky V.3
1State Scientific Centre - A.I. Leipunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia
2Russian Federal Nuclear Centre All-Russia Scientific Research Institute for Experimental Physics, Sarov, Russia
3The Russian Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow, Russia